คำถามท้ายบทที่2 โลกและการเปลี่ยนแปลง
 
1. หลักฐานที่แสดงว่าทวีปต่าง ๆ เคยเชื่อมต่อกันมีอะไรบ้าง

ตอบ  1. หลักฐานจากรอบต่อทวีป 2. หลักฐานจากการคล้ายคลึงของกลุ่มหินและภูเขา 3. หลักฐานจากหินที่เกิดจากการสะสมตัวของตัวของตะกอนจากธารน้ำแข็ง 4. หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์

2. นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของทวีปอย่างไร ให้อธิบายและยกตัวอย่างหลักฐานหรือข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุน

ตอบ เกิดจากการถ่ายโอนความร้อนภายในโลก โดยมีวงจรความร้อนเป็นกระบวนการสำคัญ ทำให้เปลือกโลกบริเวณมหาสมุทรยกตัวหนี้ หินในเนื้อโลกจะหลอมเหลวเป็นแมกมา แทรกขึ้นมาบริเวณผิวโลก ทำให้เกิดชั้นธรณีภาคใหม่ ทำให้แผ่นธรณีเกิดการเคลื่อนที่

3. เพราะเหตุใดปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว มักเกิดตามเขตมุดตัวของแผ่นธรณี

ตอบ บริเวณนี้มีการหมุนตัวของแผ่นธรณี หินบริเวณดังกล่าวจะได้รับแรงกระทำตลอดเวลา ทำให้หินตอบสนองต่อแรง โดยเปลี่ยนลักษณะและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบเคลื่อนไหวสะเทือนทำให้เกิดแผ่นดินไหว

4. รอยคดโค้ง รอยแตก รอยเลื่อนในหินมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ และเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตอบ ไม่เหมือนกัน รอบคดโค้งเป็นการเปลี่ยนลักษณะของชั้นหินที่มีสมบัติเป็นพลาสติก ส่วนรอบเลื่อนระนาบรอยแตกตัดผ่านหิน ซึ่งมีการเคลื่อนที่ผ่านกัน

5. จากแนวการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีต่าง ๆ จะมีผลต่อภูมิประเทศของโลกอย่างไรในอนาคต

ตอบ การที่แผ่นธรณีอินเดีย – ออสเตรเลีย ชนกับแผ่นดินยูเรเซีย ทำให้เกิดเทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาหิมาลัยจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

Comment

Comment:

Tweet

so good !! ^0^

#2 By Anuwat Putmuang on 2011-07-28 13:51

Wowww! ได้ความรู้มากจ้า 55+open-mounthed smile

#1 By kannika on 2011-07-28 13:50