สวัสดีทุกคนค่ะ ดิฉัน นางสาว กรรณิการ์    มีสุวรรณ์
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เลขที่ 23
 
ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิสูตร ยอดสุข

Comment

Comment:

Tweet

Woww

#3 By kannika on 2011-07-28 13:05

เม้นๆๆๆ ^^

#2 By Anuwat Putmuang on 2011-07-11 09:03

รูปสวยๆๆๆ ^^

#1 By fahhhhhhhh on 2011-05-26 10:40